Instellingen

19


Dat zwijgen

de lippen vol leugen, het verwaten woord
tegen wie in zijn recht staat, ✡
zo hoogmoedig, zo vol spot.

Psalmen 31 Literatuur bij Psalmen

Gezongen door Elise te Kaat & Sam de Vlieger