Instellingen

1


Psalm 33 (32) • Exultate, iusti. Rechtvaardigen, jubelt om de Ene, ✡

voor de oprechten
is lofprijs een pracht!

2


Brengt dank aan de Ene bij de harp, ✡

bij de luit met-tien-snaren,-
maakt voor hem muziek!

3


Zingt voor hem een nieuw gezang!- ✡

op z’n schoonst moet ge spelen,
dat het schalt!

4


Want rechtuit is het spreken van de Ene, ✡

al wat hij maakt
getuigt van trouw.

5


Hij mint gerechtigheid en recht, ✡

van de vriendschap van de Ene
is de aarde vol.

6


Door het woord van de Ene
   zijn de hemelen gemaakt, ✡

door de geestesadem van zijn mond
heel hun heirschaar!

7


Stuwend als een wal de wateren der zee, ✡

oervloeden bergend in zijn schuren.

8


Dat ze vrezen voor de Ene: heel de aarde, ✡

voor hem duchten:
allen die zetelen op de wereld!

9


Want hij zei, en het werd, ✡

hij gebood
en het kwam tot stand.

10


De Ene

brak het plan der volkeren, ✡
verijdelde
wat manschappen beraamden.

11


Maar het plan van de Ene
   staat voor eeuwig, ✡

de raadslagen van zijn hart
van geslacht tot geslacht.

12


Zalig is het volk welks God is de Ene, ✡

de gemeente
die hij zich uitkoos ten erfdeel!

13


Uit de hemelen keek de Ene, ✡

zag hij
alle zonen van de mens.

14


Vanwaar zijn zetel staat
   ging zijn aandacht ✡

naar al wie zetelen op de aarde.

15


Die formeerde hun aller hart ✡

is het die al hun daden
onderscheidt!

16


Geen koning
   wordt gered door overvloed aan macht, ✡

een held
wordt niet ontrukt door overmaat aan kracht.

17


Gelogen dat het paard je kan redden!- ✡

hoe groot ook zij zijn vermogen,
ontkoming brengt het niet!

18


Zie, het oog van de Ene
   is op wie hem vrezen, ✡

wie het verbeiden van zijn vriendschap.

19


Om hun ziel te ontrukken aan dood, ✡

hen bij honger
te doen leven.

20


Onze ziel verwacht de Ene: ✡

onze hulp en ons schild is hij.

21


Ja, ons hart vindt vreugde bij hem, ✡

ja, bij zijn naam hoogheilig zijn wij veilig!

22


Kome uw vriendschap, Ene, over ons, ✡

gelijk wij
u hebben verbeid!