Instellingen

9


Want hij zei, en het werd, ✡

hij gebood
en het kwam tot stand.