Instellingen

1


Psalm 34 (33) • Benedicam Domino. (v. David,

toen hij zijn verstand verdraaide
   voor het aanschijn van Avimelech,- ✡

die hem wegjoeg,
zodat hij kon gáán.)