Instellingen

1


Psalm 4 • Cum invocarem. (Voor de koorleider, bij snarenspel,

een musiceerstuk v. David.)

2


Als ik roep,

antwoord mij, God van mijn recht,
schep in de benauwing mij ruimte,- ✡
schenk mij genade
en hoor mijn gebed!

3


Manszonen,

hoe lang nog, mijn glorie te schande,
bemint ge slechts leegte ✡
en zoekt ge bedrog! sela

4


Weet

dat de Ene onderscheidt wie zijn vriend is, ✡
de Ene zal horen
als ik tot hem roep!

5


Weest woedend,

maar zondigt niet,
zegt het in uw hart op uw bed, ✡
en zoekt het in de stilte. sela

6


Offert offers van oprechtheid, ✡

en weet u veilig
bij de Ene.

7


Overvloedig die zeggen

‘wie laat ons zien het goede!- ✡
hef, Ene, over ons het licht van uw gelaat!’

8


In mijn hart gaf u mij vreugde, ✡

meer dan toen koren en most
bij hen in overvloed waren!

9


In vrede tezaam leg ik mij neer en slaap in,

want gij, Ene, alleen, ✡
biedt mij
een veilige zetel!