Instellingen

4


en ik mag komen, tot het altaar van God,

tot de God van mijn jubelende vreugde,
   en zal juichen, u danken bij de harp, ✡

o God, mijn God!

Psalmen 43 Literatuur bij Psalmen

Gezongen door Elise te Kaat & Sam de Vlieger