Instellingen

1


Psalm 45 (44) • Eructavit cor meum. (Voor de koorleider, bij ‘Leliën’,

v. de zonen van Korach;
een onderwijzing,
een zang vol liefkozingen.)

2


Mijn hart trilt van een goedgestemd woord,

zeggen zal ik
   wat ik maakte voor een koning; ✡

mijn tong
is de pen van een die vaardig schrijft!

3


Schoner

dan al Adams zonen werd jij,
gratie is uitgegoten door je lippen,- ✡
daarvoor heeft God je gezegend
   voor eeuwig!

4


Gord dan je zwaard aan je heup, o held; ✡

jij met je lof
en je luister, je luister: vaarwel!

5


Rijd uit,

om een woord van trouw,
   zachtmoedigheid en gerechtigheid!- ✡

ontzaglijke dingen lere jou je rechterhand!

6


Je pijlen zijn

gepunt: manschappen vallen onder je neer, ✡
waar het hart zit
van de vijanden van de koning!

7


Jouw troon, Godsman,
   is voor eeuwig en altijd; ✡

de scepter van je rijk
is een scepter die recht doet;

8


jouw liefde heet gerechtigheid,
   je haat boosheid;
   daarvoor heeft God, jouw God,

je gezalfd met olie van vreugde, ✡
meer dan je gezellen;

9


mirre, aloë en laurier in al je gewaden!- ✡

uit hallen van ivoor
   brengen snaren je vreugde.

10


In jouw kostbaarheden
   prijken koningsdochters, ✡

de dame aan je rechterhand
in brokaat van Ofir!

11


En jij, dochter, hoor en zie en neig je oor: ✡

vergeet je gemeenschap
en het huis van je vader.

12


Dan begeert de koning je schoonheid: ✡

hij toch is je heer!-
ze zullen zich buigen voor hem.

13


Dochters van Tsor zullen met een broodgift
   je aanschijn verzachten, ✡

de rijksten van een gemeenschap.

14


Een en al glorie
   is des konings dochter daarbinnen; ✡

met goud doorvlochten is haar kleed.

15


Men voert haar over bonte tapijten
   tot de koning,
   met maagden achter haar aan,
   haar vriendinnen: ✡

meegebracht voor jou!

16


Men leidt ze voort
   onder vreugde en jubel; ✡

zo komen zij
de hal van een koning binnen.

17


Op de plaats van je vaderen
   zullen daar zijn je zonen; ✡

je zult hen maken tot vorsten
overal op aarde.

18


Ik zal jouw naam gedenken
   bij elk geslacht na geslacht; ✡

daarvoor zullen gemeenschappen je danken
voor eeuwig en altijd!