Instellingen

1


Psalm 49 (48) • Audite hæc, omnes. (Voor de koorleider, v. de zonen van Korach,
   een musiceerstuk.)

2


Hoort dit, gemeenschappen alle, ✡

leent het oor,
alle ingezetenen van wat duur heeft;

3


zomaar zonen van Adam
   en zonen van een ‘man’, ✡

eendrachtig
rijk en arm!

4


Mijn mond spreekt woorden vol wijsheid; ✡

wat mijn hart spelt, weet te onderscheiden.

5


Ik neig mijn oor naar een spreuk, ✡

leg mijn raadsel open
bij de harp!

6


Waarom

zal ik vrezen in dagen van kwaad?- ✡
als oplichtersonrecht mij omringt!

7


Die veiligheid verwachten
   van hun vermogen, ✡

om de overvloed van hun rijkdom
zich gelukkig prijzen:

8


ach,

met loskoop koopt niemand zich vrij; ✡
aan God kan hij zijn zoengeld niet geven;

9


te kostbaar is de losprijs voor hun ziel, ✡

en voor eeuwig ontoereikend,

10


dat hij zou doorleven voor immer ✡

en geen verderf zou hoeven zien!

11


Nee, hij ziet: wijzen sterven,

zot en verstandige gaan samen teloor: ✡
zij laten aan anderen hun vermogen!

12


Hun huis voor eeuwig is hun graf,

hun woningen van geslacht op geslacht,- ✡
al noemden ze ook
akkers naar hun namen!

13


Akkerman kan in zijn kostbaarheid
   niet overnachten, ✡

lijkt op de dieren zo ze gaan.

14


Dit is hun weg van zotheid voor hen; ✡

achter hen aan!-
wie welbehagen hebben in hun mond! sela

15


Als wolvee zakken ze weg in de hel,
   hun herder is de dood,
   loodrecht dalen ze neer in het graf,- ✡

hun vorm slijt weg aan die hel,-
voor hen is geen hok meer nodig!

16


Maar God

zal mijn ziel loskopen
   uit de hand van de hel,- ✡

wanneer hij mij meeneemt! sela

17


Vrees niet wanneer iemand rijk wordt, ✡

wanneer groeit de glorie van zijn huis:

18


want niets van dat al
   neemt hij mee bij zijn dood, ✡

zijn glorie daalt niet mee, hem achterna!-

19


want hoe zijn ziel
   bij zijn leven ook wordt gezegend, ✡

en ze voor je
klappen wanneer het je goed gaat:

20


je komt toch
   tot de generatie van je vaders,- ✡

tot nimmer
zien ze daar nog licht!

21


Akkerman gehuld in kostbaarheid
   maar zonder verstand ✡

lijkt op de dieren zo ze gaan!