Instellingen

1


Psalm 54 (53) • Deus, in nomine. (Voor de koorleider, bij snarenspel,

een onderwijzing, v. David;

2


bij de komst van Zifieten
   toen ze zeiden tot Saul:

houdt David zich niet
verborgen bij ons?)

3


God, om uw naam: wil mij redden, ✡

om uw heldenmoed: voltrek uw oordeel!

4


God, hoor mijn gebed, ✡

leen het oor
aan al wat uitzegt mijn mond.

5


Want vreemden stonden tegen mij op,

geweldenaars gingen op zoek
   naar mijn ziel, ✡

geen God hadden zij tegenover zich! sela

6


Maar ziedaar God, die mij komt helpen, ✡

bij wie mijn ziel steunen
is mijn Heer!

7


Keer het kwaad tegen mijn kwellers, ✡

in uw trouw:
doe hen teniet!

8


En vrijwillig breng ik u offers, ✡

zal ik uw naam danken,
   Ene, want gij zijt goed!

9


Want aan alle benauwing
   hebt gij mij ontrukt, ✡

op mijn vijanden
mocht neerzien mijn oog!