Instellingen

1


Psalm 61 (60) • Exaudi, Deus. (Voor de koorleider, bij snaren, v. David.)

2


Hoor, o God, naar mijn jammeren, ✡

sla acht
op mijn gebed!

3


Van de rand der aarde roep ik tot u
   omdat mijn hart verkwijnt, ✡

een rots hoger dan ikzelf, leid mij daarop!

4


Want gij zijt mij een toevlucht geworden, ✡

voor het aanschijn van een vijand
een toren van kracht!

5


Eeuwigheden wil ik te gast zijn in uw tent, ✡

toevlucht vinden,
   onder uw vleugels verborgen. sela

6


Want gij, God,
   hebt naar mijn geloften gehoord, ✡

hebt erfgoed gegeven
aan wie vrezen uw naam.

7


Voeg dagen toe
   aan de dagen des konings, ✡

aan zijn jaren
als van geslacht op geslacht.

8


Hij zetele eeuwig
   voor het aanschijn van God, ✡

vriendschap en trouw,
deel toe dat die hem behoeden!

9


Zo zal ik uw naam bemusiceren
   voor immer, ✡

om mijn geloften te betalen,
dag aan dag.