Instellingen

1


Psalm 62 (61) • Nonne Deo? (Voor de koorleider, op Jedoetoen,

een musiceerstuk, v. David.)

2


Alleen bij God is stilte voor mijn ziel, ✡

mijn redding
komt van hem.

3


Alleen hij is mijn rots, mijn redding: ✡

mijn burcht,
ik wankel niet al te zeer.

4


Tot wanneer stormt ge los op een man,
   vermoordt ge hem met u allen
   als een wankelende wand, ✡

een omgestoten
muur?

5


Alleen om hem neer te stoten van zijn hoogte
   dient hun raad; bedrog is hun behagen,
   al zegenen ze met hun mond, ✡

hun binnenste
bergt enkel vervloeking. sela

6


Alleen bij God: wees stil, mijn ziel, ✡

ja, van hem komt
wat ik hoop.

7


Alleen hij is mijn rots, mijn redding, ✡

mijn burcht,
ik wankel niet.

8


In God ligt mijn redding, mijn glorie, ✡

de rots van mijn sterkte, mijn toevlucht
is bij God.

9


Gemeente, weest altijd veilig bij hem,

stort uw hart uit voor zijn aanschijn, ✡
God is voor ons een toevlucht! sela

10


Alleen ijlheid zijn Adams zonen,
   bedrieglijke schijn de zonen van een man,-
   op de weegschaal vallen ze omhoog, ✡

zo ijl zijn zij
allen samen.

11


Zoekt veiligheid niet in verdrukking,
   vestigt op roof geen ijdele hoop;
   op vermogen, hoezeer het ook aanwast, ✡

zet daar het hart niet op!

12


Een ding heeft God gesproken,

ik heb het tweemaal gehoord: ✡
dat kracht
is van God;

13


en van u, Heer, vriendschap,- ✡

dat gij een man zult vergelden
   naar zijn doen.