Instellingen

14


Mijn God,

zet ze neer als een dwarrel, ✡
als kaf
voor het aanschijn van een windvlaag!