Instellingen

1


Psalm 86 (85) • Inclina, Domine. (Een gebed,

v. David.)

Neig, Ene, uw oor en antwoord mij, ✡
want ik ben ellendig en arm!