Instellingen

1


Psalm 91 (90) • Qui habitat. Wie zetelt in het geheim van de Hoogste, ✡

in de schaduw van de Overmachtige
overnacht,

Psalmen 91 Literatuur bij Psalmen

Gezongen door Elise te Kaat & Sam de Vlieger
2


zeggen zal hij

tot de Ene:
   mijn toevlucht en mijn bastion, ✡

mijn God:
ik weet mij veilig in hem!

3


Want hij zal je ontrukken
   aan het klapnet van een vanger, ✡

aan pest en verderf.

4


Met zijn wieken geeft hij je bedekking,
   onder zijn vleugels vind je toevlucht, ✡

lijfscherm en schutsmuur is zijn trouw!

5


Je zult niet vrezen
   voor het schrikbeeld in de nacht, ✡

voor een pijl
die vliegt overdag;

6


voor de pest die rondgaat in het donker, ✡

voor koorts
die woedt in de middag.

7


Valt er aan je zijde een duizendtal

en rechts van je een menigte, ✡
tot jou
treedt het niet nader.

8


Met eigen ogen hoef je maar te kijken,- ✡

en de vergelding aan bozen zul je zien.

9


‘Ja, gij, Ene, zijt mijn toevlucht!’- ✡

de Hoogste
heb je gemaakt tot je schuilplaats.

10


Geen kwaad zal je bereiken, ✡

geen plaag
zal naderen je tent;

11


want zijn engelen zal hij voor jou gebieden ✡

je te bewaken
op al je wegen;

12


op handen zullen zij je dragen, ✡

dat je je voet niet aan de steen zult stoten.

13


Over leeuw en adder voert je weg, ✡

welp en draak zul je vertrappen.

14


‘Omdat hij mij aankleeft
   doe ik hem ontkomen, ✡

ik zet hem op een steilte
omdat hij mijn naam kent!-

15


hij roept mij aan en ik geef hem antwoord,

ik ben bij hem in benauwing, ✡
ik red hem uit,
breng hem tot glorie;

16


ik verzadig hem met lengte van dagen, ✡

ik geef hem inzicht
in mijn reddende werk!’