Instellingen

1


Psalm 92 (91) • Bonum est confiteri. (Een musiceerstuk, een zang,

voor de dag van de sabbat.)

2


Goed is het

de Ene te danken, ✡
te musiceren voor uw naam, o Allerhoogste;

3


in de ochtend te melden uw vriendschap, ✡

uw trouw
in de nachten,-

4


bij de tiensnarige, bij de luit, ✡

bij de tokkelslag op de harp.

5


Want gij hebt mij verheugd, Ene,
   door wat ge hebt volvoerd, ✡

om de daden van uw handen jubel ik!

6


Ene, wat zijn uw daden groot, ✡

uitermate
diep zijn uw gedachten!

7


Een redeloos man erkent ze niet, ✡

een stommerik
verstaat ze niet.

8


Al groeien bozen als onkruid

en bloeien alle volvoerders van onheil, ✡
het is voor hun verdelging, immer en altijd!–

9


en gij, Ene, ✡

zijt de verhevene voor eeuwig!

10


Want zie, uw vijanden,

Ene,
want zie, uw vijanden gaan teloor, ✡
ze stuiven uiteen,
al die volvoerders van onheil!

11


En mijn hoorn verheft ge als die van
   een eenhoorn, ✡

ik word verfrist
met verse olie!

12


Mijn oog kijkt neer

op mijn beloerders, op mijn tegenstanders;
over kwaadstichters ✡
krijgen mijn oren nu te horen:

13


een rechtvaardige zal groeien
   als de palmboom, ✡

als een ceder op de Libanon gedijen;

14


die geplant zijn in het huis van de Ene, ✡

in de voorhoven van onze God,
die zullen groeien!

15


Nog in grijsheid lopen zij uit,- ✡

worden groen en vol frisheid.

16


Om te melden hoe rechtuit is de Ene, ✡

mijn Rots:
valsheid is hem vreemd!