Instellingen

1


Psalm 93 (92) • Dominus regnavit. De Ene werd koning,
   in hoogheid gekleed,

bekleed werd de Ene,
met kracht heeft hij zich omgord; ✡
vast staat nu de wereld,
zij wankelt niet.

2


Vast staat uw troon sinds toen, ✡

sinds eeuwig zijt gij daar!

3


Verheven hebben de rivieren, Ene,

verheven hebben rivieren hun stem,- ✡
verheffen zullen rivieren hun branding.

4


Meer dan de stemmen van wateren vele

en geweldig, meer dan de brekers
van een zee ✡
is geweldig in den hoge de Ene!

5


Uw overeenkomsten zijn zeer te vertrouwen,-

heiligheid moge sieren uw huis, ✡
o Ene,
tot in lengte van dagen!