Instellingen

1


Psalm 98 (97) • Cantate Domino. (Musiceerstuk)


Zingt voor de Ene een nieuw gezang,
want wonderen heeft hij gedaan; ✡
redding bracht hem zijn rechterhand,
de macht van zijn heilige arm!

2


Doen kennen heeft de Ene
   zijn reddende werk, ✡

aan de ogen der volkeren
heeft hij zijn gerechtigheid onthuld.

3


Hij gedacht zijn vriendschap en zijn trouw
   aan Israëls huis,-

toen zagen alle einden der aarde ✡
het
reddende werk van onze God!

4


Schalt het uit voor de Ene,
   heel de aarde, ✡

weest blij, jubelt, musiceert!

5


Maakt muziek voor de Ene bij de harp, ✡

bij de harp
en de stem van muziek!

6


Bij trompetten en de stem
   van de ramshoorn, ✡

schalt het uit
voor het aanschijn van de Koning, de Ene!

7


Davere de zee en zijn volheid, ✡

de wereld
en wie op haar zijn gezeten!

8


Laat rivieren klappen in de hand, ✡

laat eensgezind
bergen juichen met hen mee!-

9


voor het aanschijn van de Ene,
   want hij zal komen

om te richten de aarde,-
hij zal de wereld met gerechtigheid
richten, ✡
gemeenschappen
met ongekromd recht!