Instellingen

34


Gerechtigheid verhoogt een volk,-

zonde is een schandvlek over naties.