Instellingen

15


De bloedzuiger heeft twee dochters:
   Toe! en Toe!-
   drie zijn er die niet verzadigd raken,-

vier
die nooit zeggen ‘genoeg’:

16


het schimmenrijk
   en een versperde moederschoot,
   een land dat verzadigd is van water,-

en vuur,
dat nooit zal zeggen ‘genoeg’.