Instellingen

1


Zou wijsheid niet roepen,-

verstandigheid
niet haar stem verheffen?