Instellingen

1


Zou wijsheid niet roepen,-

verstandigheid
niet haar stem verheffen?

2


Op de top van hoogten boven een weg,-
   midden op de paden staat zij geposteerd;

3


ter rechterhand van poorten,
   in de mond van een burgstad,-

waar je ingangen inkomt, daar jammert zij: