Instellingen

2


spreek

tot de zonen Israëls en zeg tot hen:
Adam, –mens-zijn-:
stel, doen naderen wil één van u
   een toenaderingsgave

tot de Ene,-
één uit het vee,
uit het rundvee of uit het wolvee,
zult ge als uw toenaderingsgift doen naderen!