Instellingen

26


Maar gíj, bewaken zult gij

mijn inzettingen en mijn rechtsregels
en niets doen
van al deze gruwelen!-
de landgenoot
noch de zwerver die in uw midden te gast is.

27


Want al deze gruwelen

hebben de mannen van het land
   vóór úw verschijning gedaan;

daardoor is het land besmet.

28


Laat het land
   doordat gij het zoudt besmetten

u niet uitspuwen,
zoals het de volkeren
   vóór uw verschijning heeft uitgespuwd.