Instellingen

33


En stel, er zwerft bij jou
   een zwerver rond in uw land:

ge zult hem het leven niet zuur maken.

34


Gelijk wie uit u gesproten is
   zal voor u wezen
   de zwerver die bij u te gast rondzwerft:

je zult hem liefhebben, als jezelf,-
want zwervers-te-gast zijt ge geweest
   in het land van Egypte;

ik, de Ene, ben uw God!