Instellingen

1


Dan spreekt de Ene tot Mozes en zegt:

2


gebied

de zonen Israëls
dat ze naar jou meenemen:
   zuivere, gestoten olie van de olijf,
   voor de verlichting,-

om licht te ontsteken, altijd.

3


Buiten het voorhangsel
   voor de overeenkomst
   in de tent van samenkomst

zal Aäron van avond tot morgen
   daarvoor zorgen,
   voor het aanschijn van de Ene, altijd;

een inzetting van eeuwig
   voor al uw generaties!

4


Op de kandelaar, de reine,

zal hij de lampen verzorgen
   voor het aanschijn van de Ene, altijd.

5


Volkorenmeel zul je nemen

en daarvan bakken twaalf challes,-
   broodkoeken;

twee tienden
moet het wezen per één challe.

6


Neerleggen zul je ze in twee rijen,
   zes per rij;

op de reine tafel, voor het aanschijn
   van de Ene.

7


Als toegift leg je op elke rij
   zuivere witte wierook;

wezen zal die, mét het brood
   voor goede gedachtenis,

een vuuroffer voor de Ene.

8


Op de sabbatdag en weer op de sabbatdag

zal hij het verzorgen voor het aanschijn
   van de Ene,
   altijd,-

voor de zonen Israëls
   een verbondsplicht voor eeuwig!

9


Wezen zal het voor Aäron
   en voor zijn zonen,-

eten zullen die het op een heilige plaats;
want
een heiligdom van heiliging is het voor hem
   uit de vuuroffers van de Ene,-
   een inzetting voor eeuwig.

••