Instellingen

30


Zijn eigen handen doen komen

de vuuroffers voor de Ene;
het vet zal hij gelijk
   met het borststuk doen komen,

het borststuk
om daarmee te wuiven
als een wuiving
   voor het aanschijn van de Ene.

31


De priester zal het vet in rook doen opgaan
   op het altaar;

wezen zal het borststuk
voor Aäron en voor zijn zonen.

32


De rechterschenkel

zult ge als heffing aan de priester geven,-
van de offerdieren van uw vredesgaven.

33


Hij die doet naderen

het bloed van de vredesgaven en het vet,-
   één van de zonen van Aäron:

voor hem zal de rechterschenkel
   tot aandeel wezen.