Instellingen

4


waarbij hij de rijkdom
   van zijn koninklijke glorie

en de kostbare
luister van zijn grootheid
gedurende vele dagen heeft laten zien,-
honderdtachtigmaal een dag.