Instellingen

23


Het woord wordt nagezocht
   en waar bevonden,

en zij tweeën worden opgehangen
   aan een boom;

voor het aanschijn van de koning
   wordt dat geschreven

op de boekrol
   van de verwoordingen der dagen.