Instellingen

1


Het geschiedt ten derden dage:

Ester kleedt zich koninklijk
en gaat staan
in de binnenste voorhof van ‘s konings huis,
recht voor het huis van de koning,-
terwijl de koning in het koninkrijkshuis
zetelt op de troon van zijn koningschap,
recht tegenover de ingang van het huis.