Instellingen

4


Ester zegt:

als het de koning goeddunkt,-
kome de koning vandaag met Haman
naar de feestdronk
   die ik voor hem heb toebereid!