Instellingen

7


Ester zegt ten antwoord:

mijn wens en mijn verzoek?-

8


als ik genade heb gevonden
   in ’s konings ogen

en als het de koning goeddunkt
om te geven wat ik wens
en te doen wat ik verzoek,-
kome de koning met Haman
naar de feestdronk die ik voor hen
   morgen zal bereiden;

dan zal ik doen naar het woord des konings.