Instellingen

4


Want wij zijn verkocht,
   ikzelf en mijn gemeenschap,

om ons te verdelgen,
   te vermoorden en uit te roeien;

waren we als dienstknechten
   en slavinnen verkocht,
   dan had ik gezwegen,

want dat is geen nood die groot genoeg is
   om de koning mee lastig te vallen!

••