Instellingen

1


In de twaalfde maand,

dat is de maand Adar,
op de dertiende dag daarvan,
toen het woord van de koning en zijn wet
   eraan toegekomen waren
   om gedaan te worden,-

op de dag
dat de vijanden van de Judeeërs verwachtten
   over hen te gaan heersen

maar het woord werd omgekeerd,
zodat diezelfde Judeeërs gingen heersen
   over hun haters,