Instellingen

17


op de dertiende van de maand Adar;

om te rusten
op de veertiende daarvan
en van hem te maken
een dag van feestdronk en vreugde.

18


De Judeeërs in Sjoesjan

hebben zich verzameld
   op de dertiende daarvan

en op de veertiende daarvan,-
om te rusten
op de vijftiende daarvan
en van hem te maken
een dag van feestdronk en vreugde.

19


Zodoende

maken de Judeeërs op het platteland,
die zetelen in de plattelandsstadjes,
van dag veertien van de maand Adar
er een van feestdronk en vreugde
   en een feestdag,-

waarop men van man naar makker
   geschenken zendt.