Instellingen

17


Zij naderden

voor de inwijding van dit godshuis
met honderd stieren,
een dubbelhonderd rammen,
vierhonderd lammeren,-
en twaalf geitenbokken
   als ontzondigingsgave voor heel Israël,

naar het aantal van Israëls stammen.