Instellingen

29


De rest van de manschap,

de priesters, de Levieten, de poortwachters,
   de zangers, de weggegevenen,

en al wie zich heeft afgescheiden
van de manschappen van de landen
   naar het onderricht van God,

met hun vrouwen, hun zonen
   en hun dochters,-

elk die weet te onderscheiden,