Instellingen

14


hun broeders, helden van vermogen, zijn er

een honderdtal, twintig en een achttal;
opziener over hen is
Zavdiël, zoon van Gedoliem;
••