Instellingen

25


zijn broeders, van Eliëzer, zijn:

diens zoon Rechavjahoe, diens zoon Jesaja
   en diens zoon Joram,

diens zoon Zichri en diens zoon Sjelomiet.