Instellingen

12


Dan komt er bij hem een schrijven binnen

van Eliahoe, de profeet, waarin hij zegt:
zó heeft gezegd de Ene,
de God van David, je voorvader:
   in plaats van

dat je bent voortgegaan
   over de wegen van Jehosjafat, je vader,

en over de wegen van Asa,
   de koning van Juda,