Instellingen

21


Dan klimt Israëls koning Joasj op

en zien zij elkaars aanschijn,
hij en Amatsjahoe, Juda’s koning,-
in Bet Sjemesj, dat bij Juda hoort.