Instellingen

11


En het geschiedt

bij de uittocht van de priesters
   uit het heiligdom,-

want alle priesters die er te vinden zijn
   hebben zich geheiligd,

niemand hoeft over afdelingen te waken,-

12


terwijl de Levieten
   die voor hen allen de zangers zijn,
   onder Asaf,
   Heman en Jedoetoen,
   hun zonen en hun broeders,
   gekleed in lijnwaad,

met cimbalen, luiten en harpen
gereed staan aan de dageraadskant
   van het altaar,-

en mét hen
   tegen de honderdentwintig priesters

trompetteren met de trompetten,-

13


terwijl zij als één trompetteren en zingen
   en één stem laten horen

om lof en dank te brengen aan de Ene,-
met dat zij hun stem verheffen
   bij de trompetten, de cimbalen
   en bij de instrumenten voor de zang
   en bij het loven van de Ene
   omdat hij goed is,

‘want voor eeuwig is zijn vriendschap’,-
en het huis vervuld is van een wolk,
   het huis van de Ene,

14


geschiedt het
   dat de priesters niet bij machte zijn

te blijven staan om dienst te doen,
   vanwege de verschijning van de wolk;

want de glorie van de Ene
   vervult het huis van God.