Instellingen

29


Dan zegt Mozes

tot Chovav, de zoon van Reoeël
   de Midjaniet,-

de schoonvader van Mozes:
wij zijn aan het opbreken en gaan
naar het oord waarvan de Ene gezegd heeft:
‘dít is wat ik u geef!’-
ga met ons méé, het zal je goed gaan bij ons!-
want de Ene heeft over Israël
   het goede gesproken.