Instellingen

33


Ze breken op van de berg van de Ene,

voor een reis van drie dagen;
terwijl de ark van het verbond met de Ene
   opbreekt voor hun aanschijn

in een reis van drie dagen
om voor hen te speuren naar een rustplaats.

34


De wolk van de Ene is boven hen overdag,

als zij opbreken uit de legerplaats.
••

35


Het is bij het opbreken van de ark

dat Mozes zegt:
sta op, Ene!,
en uw vijanden stuiven uiteen,
en uw haters vluchten voor uw aanschijn!

36


En waar zij rust vindt zegt hij:

keer wéér, Ene!,
naar de menigten, Israëls duizendtallen!