Instellingen

26


Twee mannen zijn er óver in de legerplaats;

de naam van de een is Eldad;
de naam van de tweede is Medad,
   en op hen rust de Geest;

zij horen bij de ingeschrevenen
maar zijn niet mee uitgetrokken naar de tent;
ze profeteren in de legerplaats.

27


De jongen rent weg,

meldt het aan Mozes en zegt:
Eldad en Medad zijn
in de legerplaats aan het profeteren!

28


Dan antwoordt Jozua, zoon van Noen,

de helper van Mozes,
   een van zijn eerstelingen,
   en zegt:

mijn heer Mozes, houd ze tegen!

29


Maar Mozes zegt tot hem:

moet jij jaloers zijn ten behoeve van mij?-
wie zal me dat geven:
héél de gemeente van de Ene profeten,
omdat de Ene zijn Geest over hen geeft!

30


Dan verzamelt Mozes zich in de legerplaats,

hij met Israëls oudsten.