Instellingen

13


Elke inwoner zal dit alles zó doen;

om te doen naderen een vuuroffer,
   een reuk die-tot-rust-brengt,
   voor de Ene.

14


En stel, er is een zwerver bij u te gast
   of zij zijn al generaties lang bij u,

en hij heeft een vuuroffer klaargemaakt,
   een reuk die-tot-rust-brengt voor de Ene:

zoals gij moet doen, zo zal hij doen.

15


Allen hier vergaderd!-

éénzelfde inzetting voor u
   én voor de zwerver die te gast is;

een inzetting van eeuwig
   voor al uw generaties;

zoals gijzelf zijt, zo zal de zwerver wezen
   voor het aanschijn van de Ene!

16


Eén onderricht en één recht zal er voor u wezen

en voor de zwerver die bij u te gast is!

17


Dan spreekt de Ene tot Mozes en zegt:

18


spreek tot de zonen Israëls,

zeggen zul je tot hen:
bij uw aankomst in het land
waar ik u doe komen,

19


zal het zó wezen:

wanneer ge eet van het brood van het land
zult ge een heffing heffen voor de Ene.

20


Van het eerste van uw gerstedeeg

zult ge een challe,- broodkoek
   als heffing heffen;

zoals bij de heffing van de dorsvloer
zó zult ge ook deze heffen.

21


Uit het eerste van uw gerstedeeg

zult ge een heffing geven aan de Ene,-
al uw generaties!
••