Instellingen

38


spreek

tot de zonen Israëls en zeg tot hen:
maken zullen ze zich tsietsiet,- een franje,
   op de hoeken van hun gewaden,-
   al hun generaties,

en plaatsgeven zullen ze op de hoekfranje
   een draad van azuur.

39


Wezen zal die er voor ú

aan de franje:
zien zult ge hem
en gedenken alle geboden van de Ene
en ze dóen;
ge zult niet meer op verkenning gaan
   achter uw hart aan en uw ogen,-

die ge nu nog achterna hoereert.

40


Met het doel dat ge gedenkt

en doen zult: al mijn geboden;
toegeheiligd zult ge wezen aan uw God!-