Instellingen

17


Opbreken zal dan de tent van samenkomst,
   het leger van de Levieten
   onder de andere legers;

zoals ze zich legeren zo breken ze op,
per man op zijn plek* Letterlijk: hand., in hun vendels.
••