Instellingen

12


Dan zegt de Ene

tot Mozes en tot Aäron:
omdat ge niet het vertrouwen hebt gehad
om mij heilig te houden
voor de ogen
   van de zonen Israëls,

daarom
zult gij deze vergadering niet doen komen
in het land dat ik hun heb gegeven;

13


dit zijn de Mee Meriva,- wateren van rebellie,

waar de zonen Israëls
   hebben gerebelleerd tegen de Ene,

terwijl hij zich daarin de Heilige betoonde!
••