Instellingen

20


Van Bamot

naar het heldal in het veld van Moab,
bij de top van de Pisga,
en dat spiedt over
   het aanschijn van de wildernis.