Instellingen

8


God is het die hem liet uittrekken uit Egypte,

hij is voor hem
   als de stootkracht van een buffel:

hij verslindt
de volkeren die hem beangstigen,
hun botten vermaalt hij
   en pijlen op hem gericht
   versplintert hij;

9


hij heeft zich gekromd,
   is gaan liggen als de leeuw,
   als een luipaard;
   wíe zal hem doen opstaan?-

die jou zegenen: gezegend!
   en die je vervloeken: vervloekt!